نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ماده 76 قانون تامین اجتماعی

نحوه رسیدگی به انصراف بیمه شده از اجرای آراء کمیته های استانی مشاغل سخت و زیان آور

    نظربه اینکه بعضاً درخواستهایی مبنی بر انصراف از بهره مندی سنوات ارفاقی اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور از جانب متقاضیان بازنشستگی ارائه می گردد، لذا در جهت ایجاد وحدت رویه در…

افزایش سن بازنشستگی به ۶۵سال

عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه شرایط برای اصلاح برخی قوانین مادر از جمله قانون تامین اجتماعی ، کار و مالیات ها مناسب نیست ، افزود: در پیش نویس اصلاح نظام…

افزایش سن بازنشستگی به بهانه بالارفتن سن امید به زندگی با تغییرات در فصل ششم قانون تامین اجتماعی

در لایحه به «مبنای» تعیین سن امید به زندگی اشاره‌ نشده است/ سخت‌تر شدن شرایط بازنشستگی به معنی دریافت بیشترین حق بیمه و پرداخت کمترین مستمری به بیمه شده است.