حسابان وب

مرور برچسب

ماده 39 قانون تامين اجتماعي

دادنامه ۲۹ – ۳۰مورخ ۸۶/۱/۲۶ ( ابطال بخشنامه شماره ۱۷ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی )

مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: 1- شرکت الکتریک ایران – رشت 2- آقای جهانگیر رحیم‎پور. موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 17 جدید درآمد سازمان تأمین…