حسابان وب

مرور برچسب

ماده 244 تا 251 قانون مالياتهاي مستقيم

بخشنامه ۳۵۲۳۸/۲۱۰ مورخ۸۸/۳/۳۰(ابلاغ رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دادنامه شماره ۱۳۶۸مورخ ۲۱/۱۱/۸۶ درباره حق انتخاب…

به پيوست تصوير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 1368 مورخ 21/11/86 مبني بر عدم مغايرت مفاد بخشنامه شماره 5424/1381-211 مورخ 8/4/83 (در رابطه با تبيين مفهوم…

باب پنجم سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی- فصل سوم : مرجع حل اختلاف مالیاتی(مواد۲۴۴ تا۲۵۱)

ماده 244 : مرجع رسيدگي به كليه اختلاف هاي مالياتي جز درمواردي كه ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش بيني شده ، هيات حل اختلاف مالياتي است . هر هيات حل اختلاف مالياتي از سه نفر…