نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ماده 169

بخشنامه ۲۳۰/۲۳۶۹۲ مورخ ۹۶/۱۲/۲۸(تعیین مهلت جهت ارسال اطلاعات معاملات ناشرین غیردولتی، روزنامه ها ، مجلات و نشریات کاغذی…

سازمان امورمالیاتی ، مهلت ارسال اطلاعات معاملات ناشرین غیردولتی، روزنامه ها ، مجلات و نشریات کاغذی (الکترونیکی) را تعیین کرد.

بخشنامه ۹۷-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۱۰/۱۶(بخشودگي جرايم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر و نحوه اعتراض به برگ مطالبه جرايم مذکور)

پيرو بخشنامه شماره 90/94/200 مورخ 10-9-1394 موضوع جرايم موضوع ماده 169 مکرر الحاقي مصوب 27-11-1380 قانون مالياتهاي مستقيم، باتوجه به ابهامات و سوالات مطرح شده درخصوص بخشودگي…

بخشنامه ۹۰-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۹/۱۰(جرايم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر الحاقي مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالياتهاي مستقيم)

توضیح سایت: برای این بخشنامه , بخشنامه ای باتوضیحات تکمیلی صادر شده است.لطفا اینجا کلیک کنید. با عنايت به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص ميزان جرايم موضوع ماده 169 مکرر الحاقي…