نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت

سوالی از حسابرسان

مخاطبین این نوشتار مدیران و مدیران ارشد در موسسات حسابرسی معتبر‌ هستند. شرکت آلفا مشمول ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت است. این موضوع در یادداشت‌های توضیحی پیوست صورت‌های مالی…