حسابان وب

مرور برچسب

ماده 107 قانون مالياتها

بخشنامه ۲۴-۹۵-۲۰۰مورخ۹۵/۴/۵(آيين نامه اجرايي موضوع ماده ۱۰۷ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب۹۵/۴/۳۱)

به پيوست تصوير آيين نامه اجرايي موضوع ماده 107 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31-4-1394که طي تصويب نامه شماره 32336/ت52882هـ مورخ 19-3-1395 هيأت محترم وزيران، تصويب و ابلاغ…

تصويبنامه ۳۲۳۳۶/ت ۵۲۸۸۲ ه مورخ ۹۵/۳/۱۹(آيين نامه اجرايي ماده ۱۰۷ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم)

توضیح سایت تازه های حسابداری: رای دیوان عدالت اداری در خصوص تبصره 2 ماده 2 این تصویب نامه را اینجا ببینید. هیات وزیران درجلسه 95/3/12 خود و بنا به پیشنهاد وزرات اموراقتصادی و…

تصويبنامه شماره:۳۵۶۲۲/ت۲۷۲۵۹ هـ تاريخ:۸۱/۱۲/۳(بندب ماده ماده۱۰۷قانون ماليات هاي مستقيم )

هيئت وزيران درجلسه مورخ 16/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 37317 مورخ 31/6/1381 وزارت امور اقتصادي ودارايي و به استناد بند ب ماده ( ماده 107 ) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم – مصو ب…