مرور برچسب

ماده 107 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

بخشنامه ۲۴-۹۵-۲۰۰مورخ۹۵/۴/۵(آيين نامه اجرايي موضوع ماده ۱۰۷ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب۹۵/۴/۳۱)

به پيوست تصوير آيين نامه اجرايي موضوع ماده 107 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31-4-1394که طي تصويب نامه شماره 32336/ت52882هـ مورخ 19-3-1395 هيأت محترم وزيران، تصويب و ابلاغ…

تصويبنامه ۳۲۳۳۶/ت ۵۲۸۸۲ ه مورخ ۹۵/۳/۱۹(آيين نامه اجرايي ماده ۱۰۷ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم)

هیات وزیران درجلسه 95/3/12 خود و بنا به پیشنهاد وزرات اموراقتصادی و دارایی  آیین نامه اجرایی ماده 107 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم را تصویب کرد.