نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

لیزینگ چیست

بخشنامه ۴۹/۹۵/۲۰۰ مورخ ۹۵/۸/۱(رسيدگي به ماليات عملکرد شرکتهاي واسپاري( ليزينگ)و سود و کارمزد پرداختي به شرکتهاي مذکور)

نظر به ابهامات موجود در خصوص نحوه رسيدگي به درآمد شرکتهاي ليزينگ، مقرر مي دارد ماموران مالياتي در رسيدگيهاي خود به نکات زير توجه نمايند:

لیزینگ وانواع آن

دکتر حمید شیروانی-دبیرکل کانون شرکت‌های لیزینگ صـنعت لیزینگ به‌عنوان یک شیوه اعتباری امروزه در تمام عرصه‌ها رسوخ کرده و توان مالی موسسات حقوقی و اشخاص حقیقی را برای سرمایه‌گذاری…