نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

لایحه حذف چهار صفر از پول ملی و تغییر واحد پول ملی

پول ارزان می‌شود!

حذف چهار صفر از پول ملی که یک فوریت آن در مجلس به تصویب رسید، نیاز به چهار سال زمان دارد؛ هرچند تغییری در شاخص‌های اقتصادی ایجاد نمی‌کند اما مزایایی دارد که می‌تواند به سیستم…