نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم

اصلاحیه قانون مالیاتی در بوته نقد اقتصاددانان/ انتقادهای مالیاتی رئیس کل سابق

تعدادی از اقتصاددانان در نشستی، اصلاحیه قانون مالیاتی کشور را به بوته نقد گذاشتند و در این میان، انتقادهای علی اکبر عرب مازار رئیس کل سابق سازمان امور مالیاتی در این باره توجه‌ها…