حسابان وب

مرور برچسب

لايحه بودجه سال 1391

بانك‌ها در بودجه ۱۳۹۱

. 1. بر اساس يكي از تحليل‌هايي كه توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس در باب لايحه بودجه سال 1391 انجام و منتشر شده نتيجه‌گيري شده است كه در لايحه مذكور تكاليف و الزام‌هاي گوناگوني بر عهده…