نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

كيفيت حسابرسي

گذري بر كيفيت حسابرسي

رویدادهاي اقتصادی، افراد جامعه را ناگزير از قضاوت و تصمیم‌گیری مالي كرده است كه اين، نیازمند اطلاعات قابل اتکا و مربوط است. از دیدگاه استفاده‌کنندگان، اطلاعاتی را كه با نظارت…