نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

كميته حسابرسي

كميته حسابرسي و وظايف آن

عباس سليمي* در پي مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار در‌خصوص الزامي بودن تشكيل كميته‌هاي حسابرسي در شركت‌هاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار و فرابورس ايران، اعضاي…

نظام راهبري بانك‌ها

سال‌ها است، حسابداران رسمي، اساتيد دانشگاه و ديگر كارشناسان مالي و مديريت مزاياي نظام راهبري شركت‌ها (حاكميت شركتي) را در سخنراني‌ها، مقالات و كتاب‌هاي خود بر‌شمرده‌اند. اما شايد…