حسابان وب

مرور برچسب

قیمت حاملهای انرژی در فاز دوم هدفمندی

قیمت گذاری حاملهای انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه ها با هدف حمایت از تولید

دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها گفت: یکی از کارهایی که در فاز دوم هدفمندی یارانه ها برای حمایت از تولید صورت خواهد گرفت، اعمال سیاستهای تبعیضی و ترجیحی در قیمت گذاری حاملهای انرژی…