حسابان وب

مرور برچسب

قرارداد کار دائمی

رای «دیوان عدالت اداری» برای دائمی تلقی شدن قراردادهای کار در چه شرایطی نافذ است؟

مشاور روابط کار و مدیریت منابع انسانی در مورد رای جدید دیوان که تایید صریح یا ضمنی قرارداد کار را به شرط ذکر نشدن مدت در آن، دائمی تلقی کرده است، توضیحاتی را ارائه داد.