مرور برچسب

قرارداد سفید امضا

کارگران «قرارداد سفید» امضا نکنند

مدیرکل بازرسی وزارت کار با بیان اینکه کارگران در کارگاه‌ها به دلیل فقدان امنیت شغلی مجبور به امضای قراردادهای سفید امضا می‌شوند که تبعات حقوقی زیادی در آینده دارد،‌ گفت: در صورت…

انعقاد قرارداد سفید کار جرم شد

مدیرکل بازرسی کار وزارت کار با اعلام اینکه حوادث ناشی از کار در بخش ساختمان ۸ درصد کاهش یافت، گفت: کارفرمایانی که کارگر را مجبور به امضای قرارداد سفید کنند، به مراجع قضایی…

زلزله قراردادهای موقت در بازار کار/ چقدر به شغل‌تان وابسته‌اید؟

کارشناسان درباره نابسامانی میلیون‌ها قرارداد موقت کار هشدار داده و می‌گویند امنیت شغلی به مرز فاجعه رسیده، با این حال مقامات وزارت کار هرگونه تغییر این وضعیت را مشروط به موفقیت…

قرارداد سفید امضاء جرم است

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران گفت: امضاء سفید و قرارداد سفید امضاء جرم است اما وقتی کارگران با این شرایط مواجه می شوند و شکایت می کنند معمولا نمی توانند ثابت کنند…

راه‌اندازی سامانه نظارت بر کارگاه‌های کوچک؛ مانع قراردادهای سفید امضا

کارشناس حوزه کار با اشاره به راه‌اندازی سامانه‌ الکترونیکی به منظور کنترل و نظارت بر فعالیت و تغییرات نیروی کارگاه‌های کوچک گفت: با راه اندازی این سامانه الکترونیکی کارگران دیگر…