مرور برچسب

قرارداد حسابرسي

دادنامه ۳۸۰ مورخ ۸۹/۹/۸(ابطال قسمتي از بخشنامه سازمان امور مالياتي توسط ديوان عدالت اداري)

هيات عمومي ديوان عدالت اداري درباره اطلاق بند ‌٧ بخشنامه شماره ‌١٩٠٣٢/ ‌٢٦٩/ ‌٢٣٢ مورخ ‌٢٣/ ‌٢/ ‌١٣٨٨ سازمان امور مالياتي كشور اعلام كرد: الزام موديان به ضميمه كردن قرارداد حسابرسي…

بخشنامه ۱۴ جدید درآمد

توضیح سایت: سازمان تامین اجتماعی ، بخشنامه های سری 14 خود در خصوص حق بیمه قراردادهای مقاطعه کاری را درقالب یک مجموعه منتشر کرد. برای دریافت این مجموعه اینجا کلیک کنید.…