نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

قدرت خرید کارگران

قدرت خرید دستمزد کارگران، ۲۰ درصد یک سکه طلا/ مزد ۱۴۰۲ باید ۲۲ میلیون مصوب می‌شد

برای حفظ قدرت خرید کارگران در حد و اندازه‌ی سال ۹۲، کارگران حداقل‌بگیر با یک فرزند در سال ۱۴۰۲ باید ۲۲ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان حقوق می‌گرفتند؛ و در چنین شرایطی، عجیب اینجاست که…