نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

قبض انبار

قبوض انبارها بهادار مي‌شوند.

قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت از پيگيري اين وزارتخانه براي انتشار اوراق صكوك براي بخش توليد كشور خبرداد و گفت: اميدواريم بانك مركزي اين اقدام را زودتر عملياتي كند.

قبوض انبارها بهادار می‌شوند

30 میلیارد دلار سرمایه خوابیده به كمك صنايع مي‌آيد گره ایجاد شده در تامین نقدینگی واحدهای تولیدی موجب شد تا مسوولان به دنبال راهکارهای جدید برای حل این مشکل باشند.