نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

قانون مدني

فساد مالي بزرگ و سرنوشت اعتبارات اسنادي داخلي صوري از ديدگاه حقوقي

با روشن‌تر شدن ابعاد فساد مالي اخير كه در عرف جرايد از آن به «اختلاس بزرگ» ياد مي‌شود، سوالات و مسائل جالبي در مورد تبعات حقوقي آن و وضعيت و مسووليت قربانيان يا موسساتي كه به نوعي…

دادنامه شماره ۲۰۰ مورخ ۹۰/۵/۱۰(ابطال بخشنامه شماره ۱،۲۰ مستمريهاي سازمان تامين اجتماعي)

وكيل شاكي به شرح دادخواست تقديمي، ابطال بخشنامه شماره 1،20 مستمريهاي سازمان تامين اجتماعي را خواستار شده و در توضيح و تبيين خواسته خويش اعلام داشته است كه:

قانون مدني

مقدمه در انتشار و آثار و اجراء قوانين بطور عموم ماده 1 - قوانين بايد در ظرف سه روز از تاريخ توشيح به صحه ملوكانه منتشر شود .