نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی

بخشنامه ۱۳۳/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۱۱/۲۹(اصلاح ماده(۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی)

توضیح سایت تازه های حسابداری: بخشنامه ۱۰۰۰/۹۹/۱۰۲۱۰ مورخ ۹۹/۱۰/۳۰ سازمان تامین اجتماعی را در خصوص تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی…