نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده طریق صرف سهام با سلب حق تقدم

بخشنامه ۹۹۱/۰۰۳ مورخ ۹۹/۹/۳ (ابلاغ دستورالعمل اجرايي قانون افزايش سرمايه شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس تهران يا فرابورس…

 سازمان بورس دستورالعمل اجرايي قانون افزايش سرمايه شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس تهران يا فرابورس ايران از طريق صرف سهام با سلب حق تقدم مورخ ١٣٩٩/٠٩/٠٣ را ابلاغ کرد.