نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد

تصويب نامه ۴۵۱۴۶/ت۵۰۰۸۰ه مورخ ۹۳/۴/۲۴(آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد)

هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۴/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و به استناد بند (د) ماده (۲۶) قانون ارتقای سلامت…

كنترل رعايت ماده ۲۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰

اطلاعيه قابل توجه موسسات حسابرسي و اعضا شاغل انفرادي  .  بدينوسيله متن نامه شماره 1023 مورخ 8/1/1391 وزير محترم امور اقتصادي و دارائي در ارتباط با تاكيد بر كنترل رعايت ماده 22…