مرور برچسب

فکتورینگ

فکتورینگ چیست؟

فکتورینگ (Factoring) رسمی‌ترین و متداول‌ترین روش بانکها جهت «روان سازی» و نقد کردن مطالبات خود در بازار تجارت است.