حسابان وب

مرور برچسب

فشار مالیاتی

نتیجه معکوس در فشارهای مالیاتی/ افت سرمایه‌گذاری‌ها با گرفتن مالیات از مردم

هزاران سال قبل برخی اشراف زادگان مالیات‌هایی فراتر از حد مرسوم تقاضا می‌کردند و رعیت‌های قدیمی اغلب بدون اظهار شکایت لفظی رأی خود را با عدم حضور اعلام می‌کردند و به سادگی نقل…