نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

فساد سیستمی

تحریف در ادبیات فساد

سید‌‌حسن مرتضوی‌کیاسری - حسابدار رسمی مرور سیر تکاملی فساد در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد در استراتژی نسل اول فسادها، تاکتیک قربانی و در نسل دوم (فسادهای هزار میلیاردی) تاکتیک فرار…