حسابان وب

مرور برچسب

فزایش دامنه تسهیلات برای اشخاص حقوقی

بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۱۰۲ مورخ ۹۸/۱۲/۲۱(متن اصلاحی ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم)

 بخشنامه مورخ ۲۱/ ۱۲/ ۹۸ سازمان امور مالیاتی در خصوص ؛ ابلاغ متن اصلاحی ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر افزایش دامنه تسهیلات برای اشخاص حقوقی از…