نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

فروش اوراق سلف نفتی در اتاق انتظار بانک مرکزی

اوراق سلف نفتی چیست؟

در حالی که ابهامات زیادی پیرامون انتشار اوراق سلف نفتی وجود داشت که مانع از انتشار آن در دی ماه شد اما با مذاکرات مختلف این اوراق در جلسه هفته گذشته هیات پذیرش بورس انرژی در…