مرور برچسب

فروش استقراضی

استراتژی‌های نوین سرمایه‌گذاری در بورس (۴) – سهام ارزشی و رشدی

در این یادداشت استراتژی صندوق سرمایه‌گذاری LSV را معرفی می‌کنیم. نام این صندوق مخفف اسامی سه استاد اقتصاد مالی (1) و نویسندگان مقاله ای در مورد استراتژی سهام ارزشی در مقابل سهام…

معاون اجرایی سازمان بورس خبر داد‌: پنج ابزار جدید در راه بازار سرمایه

با طراحی و تدوین قوانین و مقررات اوراق اجاره به عنوان یکی از ابزارهای نوین مالی در سال‌های 86 تا 89 که بر مبنای عقد اجاره و نشان دهنده مالکیت مشاع دارندگان آن در دارایی است اولین…