حسابان وب

مرور برچسب

فرم گزارش فروش فصلي

بخشنامه۴۹۲۷۸ م ۷۵/۱۰/۲۰ (در مورد تسليم ليستهاي سه ماهه خريدو فروش+بخشنامه ۴۴۷۱۴ /۱۱۶۰۱۳/۳۱)

پیرو اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص فرم نمونه صورتحساب فروش که بنا به اختیار حاصل از ماده 169 و در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه…