نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

فرض تداوم فعالیت

تداوم فعالیت: فرض یا فرضی؟

شاید به باور همگانی جامعه حسابداری، درباره مفهوم فرض تداوم منبعي نداشته باشیم؛ اما آنچه از برخی شواهد، گفت‌وگو‌های فنی، برخی نوشته‌ها و با ناخرسندی حتی از استاندارد‌های حسابرسی…