حسابان وب

مرور برچسب

فرا بورس

معاون سازمان بورس اعلام کرد: با طراحی مقرراتی جدید امکان عرضه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در فر ابورس فراهم شد.

قاسم محسنی، عضو هیأت‌مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار که مسئولیت طراحی و تنظیم مقررات ناظر بر فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری را در 5 سال گذشته برعهده…