مرور برچسب

فراري‌هاي مالياتي

وابستگی به‌درآمدهای‌نفتی رامی‌توان با جلوگیری از فرار مالیاتی به صفر رساند.

عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس‌گفت: براساس آنچه که در مجموع در لایحه بودجه امسال بررسی شده وابستگی به‌درآمدهای‌نفتی رامی توان با جلوگیری از فرار مالیاتی به صفر رساند.

فراري‌هاي مالياتي

شبكه جهاني عدالت مالياتي (Tax Justice Network) طي يك گزارش مكتوب كه حاوي بررسي 131 كشور جهان است اعلام داشته كه رقمي بين 21 تا 32 هزار ميليارد دلار توسط فراريان مالياتي از طريق…