حسابان وب

مرور برچسب

فرارمالياتی دانه‌درشت‌ها

فرارمالياتی دانه‌درشت‌ها؛ از ٥ ميليون مودی مالياتی چند نفر و چقدر مالیات می‌‌دهند؟

مقايسه اين اعداد و ارقام نشان مي‌دهد حتي دانه‌درشت‌هاي بدهكار بانكی در پرداخت ماليات خود نيز تعلل كرده‌اند و در حالی كه هزاران ميليارد تومان تسهيلات بانكی دريافت كرده‌اند، نسبت…