حسابان وب

مرور برچسب

فراخوان اجراي مرحله ششم قانون ماليات بر ارزش افزوده

بخشنامه ۱۴۵/۹۳/۲۶۰ مورخ ۹۳/۱۲/۱۶(فراخوان ثبت‌نام مؤديان مرحله ششم ماليات ارزش افزوده)

با عنايت به درج اطلاعيه فراخوان مرحله ششم مؤديان ماليات بر ارزش افزوده در جرايد کشور و ضرورت اطلاع رساني به مؤديان و هماهنگي با تشکل‌هاي ذيربط و به منظور ايجاد بستر لازم در…