نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

فاز دوم هدفمند

یارانه نقدی ۷۳۵۰۰ تومان شد!

به نقل از خبرگزاری مهر شب گذشته(شنبه شب) دولت در اقدامی ناگهانی 28 هزار تومان مابه التفاوت فاز اول و دوم یارانه ها را به ازای هر ایرانی به حساب سرپرست خانوار واریز کرد که براین…