مرور برچسب

غلامرضا سلامي

اندر ستايش نخوردن اموال مردم

مدت‌ها است در رسانه‌هاي عمومي فراگير چيزي نمي‌نويسم و سخني نمي‌گويم؛ ولي پيشامد اخير؛ يعني پيدا كردن معادل يك ميليارد تومان وجه نقد و اسناد مالي توسط يك رفتگر بجنوردي و تلاش او…