نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

عیدی پاره وقت

پرداخت عیدی به کارگران پاره‌ وقت و ساعتی الزامی است/تخلف کارفرمایان در کارگاه‌های کوچک

فعال بازار کار در بیان جزئیات نحوه محاسبه عیدی کارگران پاره وقت و ساعتی در پایان سال گفت:مطابق ماده ۳۹قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت یا کمتر از ساعات قانونی…