حسابان وب

مرور برچسب

عوارض و مالیات خودرو سواری

آیین‌نامه اجرایی بند (ف) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ درخصوص مالیات خودرو

هیأت وزیران در جلسه ۱/۴/۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۴۰۱۰۷/۲ مورخ ۳/۳/۱۴۰۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ف) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین­‌نامه…

ارایه پیش نویس آیین نامه محاسبه عوارض و مالیات خودروهای سواری و وانت در سال ۱۴۰۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای حکم مندرج در بند (ف) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، نسبت به تهیه و ارایه پیش نویس آیین نامه اجرایی این بند از قانون جهت طرح…