مرور برچسب

علي ابراهيم نژاد

استراتژی‌های نوین سرمایه‌گذاری در بورس (۴) – سهام ارزشی و رشدی

در این یادداشت استراتژی صندوق سرمایه‌گذاری LSV را معرفی می‌کنیم. نام این صندوق مخفف اسامی سه استاد اقتصاد مالی (1) و نویسندگان مقاله ای در مورد استراتژی سهام ارزشی در مقابل سهام…

استراتژی‌های نوین سرمایه‌گذاری(۱) – مروری بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک یکی از مهم‌ترین ابزارهای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه هستند. این صندوق‌ها در واقع نقش واسطه بین سرمایه‌گذاران و بازار سرمایه را بازی می‌کنند، به…