نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

عليرضا زند بابا رئيسي

نقدي مختصر به لايحه تحول مالياتي يا شناخت مسووليت‌ اجتماعي حسابرسان

بسياري از كشورهاي جهان براي سر و سامان دادن به وضعيت درآمدهاي دولت (ماليات) همزمان اقدام به اعمال سياست‌هايي مي‌كنند كه منجر به ايجاد شفافيت مالي و مالياتي در تمامي سطوح جامعه…