حسابان وب

مرور برچسب

عدم اخذ کپی مدارک هویتی از شهروندان

بخشنامه ۱۵۹۵۳۴۴ مورخ ۹۶/۱۰/۴(احراز اصالت هویت برخط و عدم اخذ کپی مدارک هویتی از شهروندان)

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به استناد آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی به شماره ۷۷۴۰‏/۹۳‏/۲۰۶ مورخ ۱۰‏/۶‏/۹۳ مصوب…