نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

طلسم افزایش حق مسکن کارگرا

دستمزد ۹۲ تغییر می‌کند؟

پرونده افزایش حق مسکن و حق بن نقدی کارگران و مشمولان قانون کار که با چراغ سبز دولت از 3 ماه پیش مطرح شده است هنوز به نتیجه روشنی نرسیده و کارگران امیدوارند در مدت باقی مانده از…