مرور برچسب

طلا روي ريل صعود

طلا روي ريل صعود

قيمت طلا در هفته گذشته از میانگين 1768/625 دلار به ازاي هر اونس در 17 سپتامبر، به ميانگين قيمت 1779/125 دلار به ازاي هر اونس در 21 سپتامبر رسيد و به بيشترين ميزان قيمتي طي 7 ماه…