حسابان وب

مرور برچسب

طرح جامع مالياتي

پياده سازي كامل طرح جامع مالياتي تا پايان سال ۹۴/ ۱۰۰۰ مميز كلي در كل كشور به طرح جامع مالياتي مي پيوندند

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور ، از پياده سازي كامل طرح جامع مالياتي تا پايان سال 94 خبر داد و گفت : در حال حاضر طرح جامع مالياتي در حال پياده سازي در سه استان پايلوت تهران…