نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

طرح تحول مالياتي

ثبت نام دريافت کد اقتصادي

معاون مالياتهاي مستقيم سازمان امور مالياتي گفت: در راستاي اجراي طرح تحول مالياتي به زودي ثبت نام از اشخاص حقوقي و شرکت ها براي صدور کارت منحصر به فرد و کد اقتصادي آغاز مي شود.

با اجراي طرح جامع مالياتي مبادلات اقتصادي موديان در سيستم مالياتي درج مي شود.

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور گفت: با اجراي طرح جامع مالياتي اطلاعات مربوط به مبادلات اقتصادي اصلي و کلان موديان به صورت خودکار وارد سيستم اطلاعاتي نظام مالياتي مي شود. به گزارش…

در طرح تحول مالياتي پيش‌بيني شده است ، ماليات‌هاي آينده براي مسكن

ماليات‌هايي كه طي حداقل دو سال اخير به دليل عدم پشتوانه قانوني، دولت نتوانسته از آنها براي تنظيم بازار مسكن استفاده كند، هم‌اكنون به طرح تحول مالياتي اضافه شده است؛ اين طرح در بخش…