حسابان وب

مرور برچسب

ضريب افزايش حقوق قاضی

حذف عبارتی درخصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۰

پیرو مصوبه ۸۰۱۳/ت۵۸۷۰۸ مورخ۱۴۰۰/۱/۲۹ موضوع ضریب افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان ، عبارتی از تبصره الحاقی به بند ۶ تصویبنامه درخصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت…

تصویب نامه ۸۰۱۳/ت۵۸۷۰۸ مورخ۱۴۰۰/۱/۲۹(ضریب افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان) + مصوبه اصلاحی

توضیح سایت تازه های حسابداری: تصویب نامه مورخ 1400/5/9 در خصوص حذف عبارتی درخصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۰ را اینجا ببینید. تصويبنامه هيأت…