حسابان وب

مرور برچسب

ضرايب مالياتي عملکرد سال 92 تهران

بخشنامه ۵۸/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۵/۱۴(ابلاغ جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۲ حوزه تهران)

در اجراي مقررات بند(الف) ماده 154 قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحيه هاي بعدي آن، به پيوست يک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرايب مالياتي عملکرد سال 1392 حوزه تهران مصوب کميسيون تعيين…