حسابان وب

مرور برچسب

صورت معاملات فصلی

بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۰/۱۳ مورخ۱۴۰۰/۲/۲۹(عدم لزوم درج اطلاعات مربوط به تسهیلات بانکی دریافتی در سامانه صورت معاملات فصلی)

 عدم لزوم درج اطلاعات مربوط به تسهیلات بانکی دریافتی در سامانه صورت معاملات فصلی بموجب بخشنامه سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد.