حسابان وب

مرور برچسب

صورت جریان وجوه نقد

سوالی از حسابرسان

مخاطبین این سوال افرادی هستند که در سمت حسابرس و حسابرس ارشد در موسسات حسابرسی معتبر مشغول به کار هستند.شرکت آلفا که شرکت فرعی یک شرکت اصلی است، ماشین آلات تولیدی را به مبلغ 500…

استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۱ نحوه ارائه صورتهای‌ مالی

کمیته تدوین استانداردهای حسابداری دولتی براساس پژوهشهای انجام شده و با تشکیل جلسات متعدد پیش‌نویس استاندارد ”نحوه ارائه صورتهای مالی“ را تدوین کرده است. انتشار استاندارد به …